انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

سومین کارگروه وقف زرتشتیان پسین پنجشنبه 7 اردیبهشت برابر با دی به آذر و اردیبهشت ماه به میزبانی انجمن زرتشتیان یزد و دعوت انجمن زرتشتیان کرمان به عنوان دبیرخانه این کارگروه برگزار شد.


در این نشست موبدان رشید خورشیدیان، فریبرز شهزادی، موبد نسیمی و موبدزاده آرش خورشیدیان به نمایندگی از انجمن موبدان شرکت نمودند و ...

 

آیین واج یشت نخستین گهنبار سال، (چهره میدیوزرم گاه) در بامداد روز خور از ماه اردیبهشت برابر با دهم ماه اردیبهشت در آدریان تهران برپا شد.

 

در این آیین موبدان مهربان فیروزگری، پدرام سروش پور و رامین شهزادی از 4 بامداد یسناخوانی آیین واج یشت را آغاز کردند. در ادامه با برآمدن خورشید و شروع گاه هاون، موبدان خورشیدیان، لهراسب، مانکچی و مهربانی اوستای گاهانبار را زمزمه کردند که ...

 

در خورداد ماه سالی که گذشت از سوی انجمن زرتشتیان تهران نامه ای پیرامون جویا شدن دیدگاه انجمن موبدان تهران درباره نگاره تازه ای که یکی از هنرمندان از تمثال اشوزرتشت کشیده اند به انجمن موبدان رسید.

در ادامه نیز از سوی انجمن زرتشتیان تهران خواسته شد که انجمن موبدان تعیین کند کدام یک از نقاشی های جدید یا قدیم در مکان تالار ایرج نصب شود و دیگری به مکان دیگری انتقال یابد. این ماجرا نامه نگاری های پی دری پی را به دنبال داشت که برای ...

 

پروانه فعالیت گردش تازه انجمن موبدانپروانه فعالیت گردش تازه انجمن موبدان تهران از سوی وزارت کشور صادر شد. این پروانه پیرو انتخابات گردش تازه انجمن موبدان تهران در 30 اردیبهشت ماه1390 و گزینش هموندان هیات مدیره و بازرس آن صادر شده است که از تاریخ هفتم خورداد 1390 تا هفتم خورداد 1393دارای اعتبار است.


بنابر واپسین انتخابات انجمن موبدان تهران ...

 

During a magnificient celebration, arranged by the Tehran Anjoman e Mobedan at the Khosravi Community Hall, and on a day that coincided with Jashn e Esfandgan (Rooz Spedarmazd - Mah Spendarmazd, considered to be Mother's / women's day, an occasion meant for paying tributes to the Spiritual aspects of Spenta Armaity), a unique ceremony had been arranged with a view to glorify the position of women within our Society...

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate