انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 

در تاریخ آدینه 28 مهرماه 1391 برابر با شهریور روز و آبان ماه 3750 زرتشتی، نشستی دوستانه برای هماهنگی های هرچه بیشتر میان بانوان موبدیار زرتشتی و هموندان انجمن موبدان تهران برپا گردید. در این نشست انجمن موبدان شنونده مشکلات، کمبودها و کاستی هایی بود که بر سر راه این بانوان موبدیار قرار دارد. همچنین درباره تقویت همکاری میان بانوان موبدیار و انجمن موبدان در پیشبرد اهداف دینی و فرهنگی دیدگاه های گوناگونی مطرح شد و پیرامون چگونگی ادامه فعالیت ها گفتگو شد.

در این نشست خانم ها موبدیار میترا مرادپور، موبدیار مهرزاد کاویانی، موبدیار فریبا مالی، موبدیار سرور تاراپوروالا، موبدیار پروا نمیرانیان و موبدیار پریا ماوندی و هموندان انجمن موبدان تهران آقایان موبد مهربان فیروزگری ، موبد كیخسرو مزدیسنی، موبد رشید خورشیدیان،‌ موبد مهربان پولادی و موبدزادگان آرش خورشیدیان و فرشاد خورشیدیان شرکت داشتند.

در ادامه تصاویری از این نشست را از دیدگان شما گرامیان می گذرانیم:

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate