انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 

در روز آدینه مهر ایزد و آذرماه برابر با دهم آذر، در برنامه صبحگاهی دانش آموزان کلاس های دینی زرتشتیان از موبد سهراب هنگامی سپاسگزاری شد. این برنامه از سوی سازمان جوانان زرتشتی (فروهر) در حضور دانش آموزان کلاس های دینی و با حضور آموزگاران دینی با پیشکش هدیه ای از سوی موبد مهربان فیروزگری (هموند هیات مدیره انجمن موبدان تهران) و دکتر پرویز اهورایی (رییس هیات مدیره سازمان فروهر) انجام شد.

موبد سهراب هنگامی، چند سال است که هر هفته در بامداد آدینه به سازمان جوانان زرتشتی (فروهر) می روند و در فرآیند آموزش دین یه کودکان و نوجوانان و پرسش و پاسخ دینی با آنان همکاری صمیمانه ای با سازمان فروهر دارند. در این مراسم پس از پیشکش یادبودی به ایشان موبد سهراب هنگامی این قدردانی را متعلق به همه دست اندرکاران آموزش دینی نونهالان و نوجوانان دانست و رو به نوجوانان گفت: «ارزش کار آموزگاران و مسئولین آموزش های دینی را بدانید و تا آنجا که می توانید در به دست آوردن دانش و آگاهی های دینی بکوشید.» پند موبد هنگامی برای همه دانش آموزان و آینده سازان این است که همگی تلاش کنند تا ایرانی آباد و امن داشته باشیم.

موبد سهراب هنگامی از خاندان موبدان در سال 1334 در بمبئی زاده شد. در 9 ماهگی خانواده ایشان به یزد آمدند. دوران کودکی را به دلیل ماموریت های کاری پدرشان در بروجرد و یزد گذراندند و برای دبستان به تهران آمدند و در دبستان «استاد پورداوود» مشغول به تحصیل شدند. موبد هنگامی دوران دبیرستان را در دبیرستان های «فیروزبهرام» و «سپه» سپری نمودند و پس از آن در هنرستان «ایران تکنیک» دانش و مهارت آموختند. با پشت سر گذاشتن دوران خدمت سربازی در کارخانه روانشاد ارباب فریدون زرتشتی با نام «پلاستیک شاهین» مشغول به کار شدند. پس از دو سال در 1364 با بانو پروانه استقامت راد ازدواج کردند و در سال 1366 صاحب فرزند پسری با نام مازیار شدند.

ایشان در سال 1388 پس از گذرانیدن آموزش های بایسته دینی و کامیابی در آزمون های انجمن موبدان، نوزوت شدند و به جرگه موبدی درآمدند و از آن زمان تا کنون در راه پیشبرد دین و آیین زرتشتی کوشش می نمایند.

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate