انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

کلاس های آموزشی انجمن موبدان ویژه همکیشانی که در ترم دوم نام نویسی کرده بودند از آدینه این هفته 27 دی ماه برابر با اردیبهشت روز و بهمن ماه زرتشتی ادامه پیدا خواهد کرد. در ادامه برنامه های دو هفته پیش رو را از دیدگاه شما خوانندگان گرامی می گذرانیم:

آدينه 27 دي‌ماه (برابر با اردیبهشت روز و بهمن ماه زرتشتی):

ساعت 8 تا 9:15 بامداد، تاریخ زرتشتیان به استادی جناب آقای بوذرجمهر پرخیده
ساعت 9:30 تا 10:45 بامداد، جهان بینی زرتشتی به استادی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان
ساعت 11 تا 12:15 بامداد، فارسی میانه کتابی(1) به استادی موبد اردشیر بهمردی

آدینه 4 بهمن ماه (برابر با آبان روز و بهمن ماه زرتشتی):

ساعت 8 تا 9:15 بامداد، روخوانی اوستا به استادی موبد مهربان فیروزگری
ساعت 9:30 تا 10:45، دستور زبان و ادبیات اوستایی(1) به استادی موبد مهربان پولادی
ساعت 11 تا 12:15 بامداد، اصول وروش تحقیق به استادی دکتر بهمن مرادیان

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate