انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

به خشنودی اهورامزدا

همکیشان گرامی، ارجمند و فرهیخته
با درود و سپاس به آگاهی می‌رساند انجمن موبدان تهران که اداره امور مینوی جامعه زرتشتیان ایران را به عهده دارد ، برآن شد تا پرسش‌هایی پایه‌اي و زیر بنایی که دانستن آن برای هر اندیشه ورزی لازم است و پاسخ درست به آنها برای رشد فکری و شناخت راستی‌ها می‌تواند بسیار موثر و کارساز باشد را به مسابقه بگذارد.
زمانی که برای خرید پرتقال به بازار می‌رویم، می‌دانیم که به کدام گونه از میوه‌ها پرتقال می‌گویند، پرتقال طبیعی و مصنوعی و تهیه شده با کودهای شیمیایی با هم چه تفاوت‌هایی دارد و با چه معیارها و میزان‌هایی می‌توانیم پرتقال‌های درشت و خوشرنگ و خوش‌طعم را از پرتقال‌های کال و بدطعم و پوسیده جدا کنیم و به قیمت بخریم تا کلاه سرمان نگذارند.
اندیشه‌ها و باورهای بشری که نقش بسیار مهم و اساسی در ساخت شخصیت ما انسان‌ها و در نتیجه زندگانی فردی و اجتماعی ما دارند، نیز از این قانون خارج نیست. برای شناخت درست باورها و جداکردن اندیشه‌های درست از غلط، سره از ناسره، ارزشمند از بی‌ارزش و به باور اشوزرتشت «اشا» از «دروگ » نیز بایستی کمینه به شماری از معیارها و میزان‌هایی شناخت داشته باشیم تا بتوانیم با اندیشه روشن درآن بنگریم و هرکس بر پایه دانش و آگاهی و خرد و وجدان خود راه راستین و اشویی را انتخاب کند :
1. تفاوت مابین « حقیقت » و « واقعیت » و « توهم» را ذکر کنید ؟ و سه مثال بیاورید.
2. « جهان‌بینی» بر چه پایه‌اي استوار است و چه نقشی در موفقیت‌ها و ناکامی‌های انسان‌ها داشته و دارد؟
3. تفاوت اندیشه‌های « فرا واقعی »، «واقعی »، « فروواقعی » در چیست؟
4. دانسته‌های ما از چهار منبع تامین می‌شود، تفاوت بین علوم «منقول» و «معقول» و «لدنی» و «عملی یا تجربی» در چیست؟
5. تفاوت « اطلاعات INFORMATION »، « دانش KNOWLEDGE»» و « علم SCIENCE » در چیست؟
6. تفاوت « فرهنگ » و « تمدن » در چیست؟
7. تفاوت « تصور » با « تخیل » و « رویا » و « آرزو » با « توهم » در چیست؟
8. تفاوت بین « گفتگو » با « گفتمان » در چیست؟
9. فرق « فلسفه با سفسطه » و « منطق با مغلطه » در چیست؟
10. فرق « عقیده » با « ایمان » و آدم«غیرتمند » با « دگم و متعصب » در چیست؟
11. حق و حقوق « عرفی یا فرهنگی »، « شرعی »، « مدنی» و « انسانی» با هم چه تفاوت‌هایی دارند؟ اشوزرتشت به دنبال استقرار کدام حق است؟
12. فرق انسان « راست‌کردار » با « دروغ‌ کار » در چیست؟
13. تفاوت « علوم پایه » و « علوم کار بردی » در چیست؟
14. فرق آدم‌های « اشون » با « ناآگاه و نادان » و « دروگ وند » چیست؟
15. تفاوت «ارزش » و« ضد ارزش » یا « اندیشه‌های سازنده » از « اندیشه‌ها ی مخرب» در چیست؟
16. پنج تفاوت مهم بین « انسان » ، « ربوت » و « حیوان » را ذکر نمایید.
17. تفاوت باور به «اهریمن » با باور به «شیطان » چیست؟
18. تفاوت «خرد ( منه )» و « وجدان ( دائنه )» در چیست؟ و چه تشابهات و نکات مشترکی با هم دارند؟
19. درامور انسانی، چه کسی میزان و ترازوی تشخیص و انتخاب و مسئول پیاده کردن «نیک از بد » می باشد؟ خداوند یا انسان؟
20. « حق » ،« تکلیف» و « وظیفه» با هم چه تفاوت هایی و چه وابستگی هایی دارند ؟
21. فرق « دین » با « مذهب » و « فرقه » در چیست؟
22. تعریف راستین «نیکی» و «بدی» کدام است؟ بر پایه چه تعریفی می توان کارهای «نیک» را از کارهای «بد» دقیقا جدا کرد؟
23. اشوزرتشت « بدی یا شر» را به چند دسته تقسیم می کند و چرا بر این باور است که انسان می‌تواند با خرد و وجدان خود تمام شرها را بشناسد و به خیر و نیکی تبدیل کند؟
24. تفاوت « حقیقت » با «طریقت» و « شریعت » در ادیان در چیست؟
25. چه کسانی از بنیان گذاران « دین» و چه کسانی از بنیان گذاران « مذهب» درجهان بوده‌اند؟
26. دین « باور » دارد و مذهب « فلسفه » یعنی چه؟
27. چرا « دین زرتشتی» تنها یک مذهب دارد وآن هم «زرتشتی» است؟ و با آمدن اینهمه موبدان بزرگ تاریخ، مذاهب گوناگون در دین زرتشتی به وجود نیامده است؟
28. « اخلاق »های انسانها برچه پایه ای گذارده شده و «قانون» نوشته و به اجرا گذارده شده و می‌شود؟ و اگر بر کدامین پایه قانون نوشته شود ، درست است؟
29. کدام اخلاق براستی« اخلاق راستین و نیکو» است؟ « اخلاق مذهبی مانند زرتشتی یااسلامی»، « اخلاق ملی مانند آلمانی و آمریکایی » یا« اخلاق انسانی »؟
30. طبیعت ( یونیورس ) براساس چه قانونی کار می‌کند؟ و آیا این قانون فراگیر است یاموضعی؟ پنج ویژگی آن را بنویسید ؟
31. در طبیعت تنها کسی که می‌تواند« قانون اشا» را بشناسد و از یک قانون اشا برله یا برعلیه قانون اشای دیگر بهره ببرد و سازندگی یا تخریب به وجود آورد، کیست؟
32. علم ثابت کرده است که در هر ذره‌ای از ماده، نیرویی نهفته است که نه تنها نمی‌گذارد ماده از حرکت باز ایستد، بلکه همواره پیش برنده است و تغییر و دگرگونی در ماده ایجاد می‌کند و مرتب جهان را پیچیده‌تر می نماید و تکامل می بخشد. این پدیده را ما زرتشتیان چه می نامیم؟
33. تفاوت « ماده» و« غیر ماده» در چیست؟ تفاوت « ماده» و « ضد ماده» در چیست؟
34. آیا «انسان» یک موجود« مینوی » است یا « گیتوی » یا « هردو » یا « هیچکدام » و چرا؟
35. تفاوت « عابد » و « زاهد » و « عارف » در چیست ؟ ازدید شما ، کدامین ، راه درست و راستین است؟
36. پنج تفاوت « انسان »، «حیوان » و «کامپیوتر» را که برای شما جالب‌تر است بیان نمایید.
37. تفاوت‌ها و رابطه قانون «اشا » با قانون « تکامل » و اصل «فرشکرد » در چیست؟
38. « خو یا اخلاق نیکو» را تعریف کنید؟ و بفرمایید که چه خویی را می‌توان براستی « نیکو» دانست و نامید؟
39. پنج مشخصه بارز دین زرتشتی را بیان کنید؟
40. و در پایان بفرمایید که چرا هنوز در بیشتر نقاط جهان « قانون جنگل» حاکم است و هنوز هم این شعر باید درست باشد که می گوید «برو قوی شو ، اگرعزم زندگی داری»!؟
 
همه زرتشتیان در هرکجای جهان که باشند، می‌توانند دراین مسابقه بزرگ شرکت جویند. این پرسش‌نامه در سایت انجمن موبدان تهران به آدرس( www.anjomanemobedan.com) و ir. و org. و net. نیز موجود است که می‌توانند آنرا برداشت کنند.
خواهشمند است با دقت پرسش‌ها را با شرح کافی، پاسخ داده و تا پایان مهر ماه امسال به آدرس صندوق پستی انجمن موبدان تهران به شماره 176 / 14335 تهران بفرستید. در پایان مهر ماه که مدت پاسخ دادن به اتمام می‌رسد، پس از بررسی دقیق و کارشناسی، به سه نفر نخست که به همه چهل پرسش بالا پاسخ درست‌تر داده باشند در جشن آذرگان امسال (87) جایزه‌ای درخور و شایسته پیشکش خواهیم نمود. و پاسخ آنها را در پیک انجمن موبدان به چاپ خواهیم رسانید.
ایدون باد.
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، رییس انجمن موبدان تهران
پانزدهمین همایش سراسری اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره
فروردین ایزد و شهریور 3746 دینی زرتشتی (شهريور 1387 خورشیدی)
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate