انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

سومین کارگروه وقف پسین پنجشنبه 7 اردیبهشت برابر با دی به آذر و اردیبهشت ماه به میزبانی انجمن زرتشتیان یزد و دعوت انجمن زرتشتیان کرمان به عنوان دبیرخانه این کارگروه برگزار شد.
هدف این کار گروه بازگو کردن مشکلات انجمن ها و سازمان های زرتشتی در مورد وقفیات ایشان بود. در این كارگروه در باره موضوعاتی مانند مكان‌های وقفی كه خواندن گهنبار برای آنها بایسته ‌است، اجاره‌دادن مكان‌های آموزشی، دخمه‌ كرمان و... گفت‌و گو شد.

 

در این نشست موبدان رشید خورشیدیان، فریبرز شهزادی، موبد نسیمی و موبدزاده آرش خورشیدیان به نمایندگی از انجمن موبدان شرکت نمودند و متن زیر به عنوان بیانیه انجمن موبدان از سوی موبد خورشیدیان بازگو شد:

حضار گرامی ، ریاست محترم جلسه و همكیشان ارجمند ـ ضمن عرض روزبخیر و شادباش مجدد نوروزی ـ پیرو نامه ارسالی به محل انجمن موبدان تهران و مطرح نمودن آن نامه در نشست هفتگی انجمن موبدان، با سپاسگزاری از برگزاری چنین جلسات مفید و سودمند و همچنین بیان این نكته كه انجمن موبدان تهران دارای هیچگونه وقفی نمی باشد و به تبع آن تولیت هیچ موقوفه ای را نیز عهده دار نیست ، موارد زیر را جهت بهبود كیفی این گونه جلسات به طور كلی و به ویژه جلساتی با موضوعیت وقف و موقوفات كه یك سنت پسندیده مذهبی می باشد، یادآور می شود.

1-انجمن موبدان تهران ـ به حق ـ خواستار اطلاع رسانی دقیق تر و به موقع تر جهت شركت در این گونه جلسات مهم و حیاتی می باشد تا بتواند با اطلاعات كافی و مشاوره با دیگر هموندان، انجمن و دلسوزان جامعه زرتشتی هرچه پربارتر در جلسات شركت جوید. نامه رسیده به محل این انجمن در تاریخ 4/2/91 به محل انجمن فاكس گردیده كه زمان 4 روزه جهت جمع بندی مطالب و آمادگی اعضای هیات مدیره جهت شركت در این جلسه كافی به نظر نمی رسد.

2-با توجه به اراده انجمن موبدان تهران در حفظ و گسترش فرهنگ وقف در جامعه زرتشتی و جایگاه انجمن موبدان به عنوان انجمن مینوی هازمان زرتشتی و همچنین با توجه به موارد پیش آمده در سال گذشته در مورد زمین های دخمه یزد و دیگر موقوفات زرتشتیان، این انجمن درخواست دارد با توجه به مصوبه پیشین كارگروه وقف مبنی بر ارائه سیاهه اموال موقوفه انجمن ها به انجمن موبدان تهران به عنوان امانتدار و حافظ اطلاعات انجمن ها و عدم همكاری دیگر انجمن ها به غیر از انجمن شیراز و اصفهان بار دیگر لزوم پیگیری آن را متذكر می شود تا بتوانیم با همیاری یكدیگر لیست كاملی از موقوفات زرتشتی نزد انجمن موبدان جهت جلوگیری از تضییع حقوق عموم زرتشتیان اقدامات لازم انجام پذیرد.

3-با توجه به بند اول از نكات مطروحه توسط نماینده محترم زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دكتر اختیاری كسنویه یزد و لزوم اجرای دقیق وقف نامه ها، این انجمن آمادگی خود را جهت همكاری با متولیان امر در زمینه پیگیری مسائل شرعی و مذهبی مطروحه را اعلام می دارد.امید است با پیگیری مسائل و نكات مطرح شده بتوانیم پاسدار موقوفات و اماكن زرتشتی باشیم و در عین حال نگهبانان خوبی جهت حفظ این سنت پسندیده كه ریشه در دل تاریخ جامعه زرتشتی دارد باشیم.

با سپاس
انجمن موبدان تهران

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate