انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

آرامش بادایریستنام اوروانو یزمیده یا اشه انام فروشه یو

(به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد)

هموند گرامی، جناب آقای موبدزاده بهروز فیروزبخت
با اندوه فراوان درگذشت خواهر گرامیتان ، موبدزاده پروین موبد وفادار فیروز بخت را به شما و خانواده گرامیتان آرامش باد گفته ...                                                                                                               

آرامش بادایریستنام اوروانو یزمیده یا اشه انام فروشه یو

(به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد)

هموند گرامی،  جناب آقای موبد کیخسرو مزدیسنی
با اندوه فراوان درگذشت موبدزاده مهربانو خدایار آدربادی (مادرزن بزرگوارتان و همسر روانشاد موبد فیروز آذرگشسب) را به شما و خانواده گرامیتان آرامش باد گفته ...

 

نلسون ماندلادین زرتشتی هرگونه برتری قومی و نژادی را مردود دانسته و برتری انسانها را نه بر جنسیت، نژاد و مقام ، که تنها برپایه میزان دانش و بینش آنها و در چگونگی پایبندی به اندیشه و گفتار و کردار نیک می داند. از دیدگاه دین زرتشتی آنان که برای گسترش راستی ها کوشش می کنند و در مقابل زور و ستم ایستادی می کنند از ارزش و احترام ویژه ای برخوردارند.


امروز با خبر در گذشت نلسون ماندلا ، رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با آپارتاید، همه جامعه بشریت متاثر شدند که یکی از الگوهای ایستادگی و پایمردی را از دست داده اند. انجمن موبدان تهران نیز به نمایندگی از ...

زمین لرزهدر چند روز گذشته هم میهنان استان های گوناگون کشور در گستره پناوری از استان سیستان و بلوچستان تا نواحی مرکزی و شمال غرب ایران زمین لرزه های پیاپی را به چشم دیدند که خرابی هایی به بار آورد و در چند مورد نیز جان عزیزانمان را گرفت.


انجمن موبدان تهران با ابراز همدردی با زلزله زدگان، ...

 

انفجار در بوستون امریکامزدیسنو اهمی. مزدیسنو زرتوشتریش. فرورانه آستوتسچا. فرورتسچا. آستویه هومتم منو. آستویه هوختم وچو. آستویه هورشتم شیه اتنم. آستویه دینام ونگوهیم مازدیسنیم. فرسپایئوخذرام. نیذاسنئی ثیشم. خئت و دثام اشه اُنیم...

اقرار دارم و استوارم به کیش مزدیسنا که آورده زرتشت است. می ستایم اندیشه نیک را ، می ستایم گفتار نیک را و می ستایم کردار نیک را. می ستایم دین نیک مزدیسنا را که نکوهنده جنگ و خونریزی و ستایشگر آشتی و ازخودگذشتگی و پارسایی است...

«مزدیسنو اهمی - اوستای کشتی»

انجمن موبدان تهران در پی ناآرمی های روزهای گذشته در شهر بوستون امریکا، با مردم این شهر همدردی نموده و از درگاه اهورامزدای پاک خواستار است تا...

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate