انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

بیست و نهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جانباختگانبا درود به فر اشوزرتشت اسپیتمان و همه‌‌ی شهدا و جانبازان و جانباختگان راه ایران زمین ، که به‌راستی به مفاهیم چکامه سرای بزرگ ایران‌زمین ، عمل کردند و موجب سرافزاری ایرانی وهمه‌ی زرتشتیان گردیدند و با سپاس از گرامی اعضای کانون دانشجویان زرتشتی و یاری‌رسانان ایشان که شاهد هستیم که باچه انرژی خستگی‌ناپذیر درشناخت و گسترش راستی و نیکی در بین جوانان زرتشتی كوشش می‌نمایند...

در این چند روزه نیز جوانان رشید و پهلوان زرتشتی ازسراسر ایران گرامی که دراین نبرد پهلوانی و اندیشمندانه شرکت کرده‌اند، برهمگان ثابت خواهند کردکه از همه این شایستگی‌های نیاکانی برخوردارهستند و برپایه‌ی دین و فرهنگ زرتشتی عمل خواهندکرد و راستی ونیکی و داد خواهند گسترانید...

 

 

دكتر عبدالعظیم رضایی (پدر تاریخ ‌ايران‌باستان)انجمن موبدان پیام زیر را برای آیین بزرگداشت روانشاد دکتر عبد­العظیم رضایی که از او به پدر تاریخ ایران باستان یاد می کنند، فرستاد که از سوی موبد دکتر مهراب وحیدی به نمایندگی از رییس انجمن موبدان در نخستین سالگرد درگذشت ایشان خوانده شد.

ما خواستاريم از زمره كساني باشيم كه مردم را به سوي راستي و نيكي و جهان را بسوي آباداني و پيشرفت رهنمون مي باشند (گاتاها هات 30 بند 9) - نام نيك گر بماند يادگار به كزو ماند سراي زرنگار

تاريخ پرفراز و نشيب اين كشور اهورايي، نوادر مردان و زناني دارد كه با از خودگذشتگي بسيار، از همه توش و توان خود براي شناخت راستي ها و گسترش نيكي ها، از هيچ كوششي دريغ ننمودند و نام ايران را پرآوازه كرده و فرهنگ ايراني را با جان و دل پاسداري نموده، به ديگران شناسانيده اند و ...

 

دهمین دوره انتخابات رسایت جمهوریای اهورامزدا، همانکه انسان را آفریدی، به او اراده بخشیدی، تا هر مرد و زن با اختیار کامل، راه خویش را برگزیند. (گاتا ها، یسنا 31 بند 11)

انجمن موبدان تهران از همه زرتشتیان ایران درخواست دارد که در انتخابات سراسری " مقام محترم ریاست جمهوری کشور" شرکت نموده و به هر کدام از کاندیداها که مایل هستند رای دهند.

از دیدگاه انجمن موبدان تهران که... 

چهارمین نشست هم اندیشی انجمن موبدان با همکیشان- عکس از مازیار باستانی
« به سخنان مهین گوش فرادهید . با اندیشه روشن درآن بنگرید . هرمرد وزن خود باید راه خویش را برگزیند. بااین روش بزرگ آموزش هایم را همی بشناسید. » گاتاها ، یسنا 30 بند 2
پیش از آغاز سخن ، اینجانب از سوی خود و هموندانم وظیفه دارم که ازشما آموزگاران دینی و مسئولین ارگان های زرتشتی و اندیشمندان وبخردان همکیش که قبول زحمت فرموده درچهارمین نشست « هم اندیشی انجمن موبدان تهران » با موضوع «آموزش وپرورش ازایران باستان تاامروز » شرکت فرموده اید . نهایت سپاسگزاری را اعلام نمایم.

پدران ومادران و به ویژه درشرایط امروزی، دولت مردان و روحانیون ومسئولان وبخردان و آموزگاران ...

پیام رییس انجمن موبدان تهران به مناسبت « مراسم بزرگداشت اندیشمند فرزانه و شاعر گرانمایه، روانشاد فردوسی توسی» سالن فردوسی دانشگاه تهران

با درودی به بلندای فرایران زمین به فروهر روانشاد فردوسی بزرگ و همه بزرگ مردان وزنانی که دردرازای تاریخ پرنشیب و فراز این سرزمین اهورایی، « خوشبختی خود را درخوشبختی دیگران جستجو نمودند» و عمر گرانبار خویش را صرف شناخت باورها وپاسداری از فرهنگ ایرانی نموده وبا درایتی بی همانند در بین ایرانیان گسترانیدند.
«اسطوره نویس » تاریخ را به دید«حماسه» می نگرد و منظوراو از توضیح وتشریح تاریخ، پاسداری ازازرش های باوری وفرهنگ آن ملت است. که بی تردید، ازاین دیدگاه، استاد توس از بزرگترین حماسه سرای ایران وحتی جهان شناخته شده است.
فردوسی حدود سیصدسال پس از یورش تازیان و حکومت مشتی نادان بی فرهنگ می زیست که دین مقدس اسلام را بهانه توجیه عمل کرد بی رحمانه خویش قرار داده بودند و خود را مولی (سرور) وایرانیان را موالی (بندگان آزادشده) می دانستند. و مبارزات مستقیم فیروزان ها و...

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate