انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
دكتر اسفنديار اختياریانجمن موبدان در متنی که در ادامه می آید پیام شادباشی برای برگزیده شدن دکتر اسفندیار اختیاری برای نمایندگی زرتشتیان در مجلس نگاشته است.
در این پیام می خوانیم:

از این که امروز آدر ایزد و خورداد ماه 3746 دینی زرتشتی، با یاد و نام خداوند یکتا و بی‌همتا و کتاب مقدس زرتشتیان، درمکان سپنته مجلس شورا، درکنار دیگر نمایندگان گرامی ملت بزرگ و سرفراز ایران و باحضور سبز موبد بزرگ و پیش کسوت و فرهیخته، هموند کنکاش موبدان‌، جناب آقای موبد مهربان فیروزگری، مسئولیت بزرگ نمایندگی را رسما پذیرفته و با عشق به دین و فرهنگ و عهد به پیمانی که با اهورامزدا و مردم بسته‌اید، کار خود را رسمأ آغاز نموده‌اید‌. بهترین شادباش‌های ایرانی را پیشکش می‌نماییم . 

بی‌تردید شما همکیش گرامی و فرزانه‌، بادانش و تخصص مدیریت‌ و عشق و ایمانی که‌ به دین و فرهنگ و همکیشان خود و ایران عزیز دارید...
 
نوزوتی موبد سهراب هنگامی - ورودی آتشكده تهران - عكس از رامین شهزادیامروز سپندارمزد امشاسپند از ماه خورداد، روان و فروهر پاک اشوزرتشت اسپنتمان و همه موبدان فرهیخته و از جان گذشته تاریخ و فرهنگ زرتشتی و موبدان معاصر روانشاد رستم و اردشیر و فیروز آذرگشسب، موبد رستم شهزادی، هرمزدیار اردشیر خورشیدیان و دکتر جهانگیر اشیدری و وفادار فيروزبخت و دیگر موبدان و بهدینان فرهیخته و دین‌دار و دین‌یاور، سرشار از شادی و سرور است.
روزي كه براي همه بهدينان دين‌دار و دين‌يار فرخنده و خجسته است. روزی که یکی دیگر از موبدزادگان فرهیخته و يكي از گرامي اعضاي وجدان‌يار انجمن موبدان تهران كه در پست خزانه‌داري در اين دوره انجام وظيفه مي‌نمايند‌، جناب آقاي سهراب موبد بهرام هنگامي، پس از فراگیری دانش‌های ديني و آيين‌هاي مذهبي لازم و گذرانیدن امتحانات بایسته، به درجه موبدی ...

« راه درجهان یکی است و آن اشویی است »
خجسته جشن اردیبهشت‌گان، جشن گرامی داشت اشويی را ازسوی خود و دیگر گرامی هموندان انجمن موبدان تهران و همه موبدان و موبدیاران سراسر کشور، به همه شما باشندگان در این مجلس و همه زرتشتیان و ایرانیان در هر کجای گیتی که به سرمی‌برند، فرخنده باد گفته، تندرستی، شادکامی و پیروزی برای همگان آرمان دارم.
در دوران بسیار پیچیده، عجیب، استثنایی و در برخی موارد بسیار مبهمی زندگی می‌کنیم‌. جهان روز به روز و دقیقه به دقیقه در حال تغییر است. حتی بسیاری از اندیشمندان و بخردان نیز در شناخت درست از غلط‌، نیک از بد‌، حق از باطل و راست از دورغ دچار سردرگمی شده‌اند. بسیاری از بنیاد اندیشه‌ها و باورهای پیشین ما را بخردانه یا نابخردانه، با تبلیغات راست و دروغ درهم شکسته‌اند و می‌شکنند، در حالیکه اندیشه‌ای کارساز و موثری ندارند که جایگزین نمایند.
از کودکی به ما آموخته‌اند که ...

ارستنام اروانو یزه میده، يا اشه اُنام فروشه‌يو
(به روان و فروهر درگذشتگان پارسا درود باد)
سخنرانی موبد دكتر اردشير خورشيديان در آيين پرسه روانشاد موبديار گشتاسب بليوانی - تالار ايرج تهران - عكس از سيما مهر آذرروانشاد بهشت آشیان موبدیار گشتاسب بلیوانی ، درسال 1334 در شریف آباد یزد دیده به جهان گشود‌؛ تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شریف آباد به پایان رسانید و از آن‌جا که در خانواده دین‌دارتربیت شده بود و به دین و آیین نیاکانی و سنن و آداب زرتشتی و مردم خود، دلبستگی وافر داشت‌، درکنار پدر روانشادش «‌رستم نوشیروان بلیوانی» که ریاست وقت انجمن زرتشتیان شریف آباد را به‌عهده داشت (‌یادشان دراینجا گرامی باد‌) ‌مدیریت کتاب و نوشت افزار فردوسی را به‌عهده گرفت و در کارهای جماعتی‌ و همت گماشت و پس از درگذشت پدر نیز در مقام دبیر، به عنوان هموند انجمن زرتشتيان شریف آباد انجام وظیفه می‌نمود‌.
ايشان در سال 1362با دوشیزه شیرین اردشیرقدسی ازدََََواج کرد و ...

 

موبد دكتر اردشير خورشيديان - سرنشين انجمن موبدان تهرانپیام انجمن موبدان تهران به مناسبت جشن فروردینگان 1387خورشیدی
(3746 دینی زرتشتی)
 
ارستانوم اروانو یزه میده (بر روان وفروهرهمه درگذشتگان پارسا درود باد)
 
زندگی روزانه همه انسان‌ها درسرتاسراین جهان خاکی براساس دو برنامه تنظیم و به اجرا گذاشته می‌شود :
نخست : اعتقادات و باورهای‌ مردم است که «فرهنگ‌ ساز» بوده، فکر و اندیشه و درنتیجه گفتار و کردار انسان‌ها را برنامه ریزی و کنترل می‌کند و قاضی درون یا وجدان آگاه آدمی را هدایت می‌نماید.
ودوم : قوانین حاکم برجامعه که «مدنیت » سازبوده و مردم را ازبیرون راهنمایی و کنترل می‌نماید.
و اما: در بین این دو پدیده مهم رفتارساز، نقش «فرهنگ‌» یعنی فره یا آرمانی که درمغز انسان‌هاست...

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate