انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

پيام انجمن موبدن تهران به گرامي نماينده پيشين زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي ايران (كورش نيكنام)

به خشنودی اهورامزدا

هموند گرامی و ارجمند جناب آقای کورش نیکنام

با درود به رهبر بزرگ و خردمند ملت ایران
 
موبدان از راست به چپ :‌نيكنام، خورشيديان، شهزادی، فيروزگری - عكس از رامین شهزادی
 
روزگارنیک؛
اینک که به سلامتی دوره خدمتگزاری شما در مقام نمایندگی جامعه خوشنام زرتشتی به پایان رسیده است ، بي‌تردید جامعه حق‌شناس زرتشتی قدر زحمات شما را خواهد دانست و به یاری خدا دانش و تجربیات گذشته شما چراغ راه آینده خواهد بود و کارهای انجام نشده جنابعالی را گرامی نماینده زرتشتیان جناب آقای دکتر اسفندیار اختیاری پیگیری خواهد کرد و تاریخ گواه خواهد بود.
امیدواریم که در هر سنگری به خدمتگزاری مشغول مي‌شوید، بتوانید با کوشش و آگاهی‌هایی که دارید، نام نیک از خود برجای گذارید.
با آرزوی تندرستی شما و خانواده گرامی

انجمن موبدان تهران
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2018
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate