انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 ایریستنام اوروانو یزمیده یا اشه انام فروشه یو

(به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد)

 

دین زرتشتی هرگونه برتری قومی و نژادی را مردود دانسته و برتری انسانها را نه بر جنسیت، نژاد و مقام ، که تنها برپایه میزان دانش و بینش آنها و در چگونگی پایبندی به اندیشه و گفتار و کردار نیک می داند. از دیدگاه دین زرتشتی آنان که برای گسترش راستی ها کوشش می کنند و در مقابل زور و ستم ایستادی می کنند از ارزش و احترام ویژه ای برخوردارند.

نلسون ماندلا
امروز با خبر در گذشت نلسون ماندلا ، رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با آپارتاید، همه جامعه بشریت متاثر شدند که یکی از الگوهای ایستادگی و پایمردی را از دست داده اند. انجمن موبدان تهران(روحانیون جامعه زرتشتی) نیز به نمایندگی از موبدان و جامعه زرتشتیان این فقدان را به پیشگاه خانواده و بستگان، جامعه جهانی و مردمان افریقای جنوبی و تمامی مبارزان آزادی و آزادگی در جهان آرامش باد گفته و شادمانی روان ایشان را از پیشگاه اهورامزدای پاک خواهان است.

نلسون ماندلا

نلسون ماندلا در سراسر جهان به عنوان نماد مبارزه با نژاد پرستی شناخته می شود. او نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی بود که از سال ۱۹۹۴ به مدت ۵ سال این سمت را بر عهده داشت و بسیاری او را پدر آفریقای جنوبی می‌دانند. رهبر پیشین آفریقای جنوبی، در برابر آپارتاید (یا حاکمیت اقلیت سفید بر کشور) مبارزه کرد و در سال ۱۹۹۳ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

نلسون ماندلا، که مدت ۲۷ سال زندانی بود، نقش برجسته ای در برقراری صلح در سایر مناقشات به عهده داشت. نلسون ماندلا با وجود حبس طولانی مدت، دشمنان پیشین خود را بخشید و به عنوان رییس جمهوری وقت از تمام نژادها خواست برای دستیابی به آشتی ملی همکاری کنند.

وی از چند سال پیش تاکنون از بیماری های شدید رنج می برد و در یکی دو سال گذشته به گونه پیوسته در بیمارستان و تحت مراقبت های ویژه قرار داشت. نلسون ماندلا در سن 95 سالگی و در بیمارستانی در شهر پرتوریا در آفریقای جنوبی درگذشت.

نلسون ماندلا

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2018
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate