انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

به نام و به یاری اهورامزدا

بـنـی آدم اعضـای یــک پیـکــرند کــه در آفرینش ز یـک گــوهــرنــد
چـو عضــوی به درد آورد روزگـــار دگــر عضــوهـا را نـمـــانــد قـــرار
تــو کـز محنت دیگران بـی غمــی نشــاید کـه نـامــت نـهـنــد آدمــی

در پی وقوع زمین لرزه در استان آذربایجان شرقی و شهرهای پیرامون، بسیاری از هم میهنانمان بی خانمان و گروهی نیز داغدار عزیزان ازدست رفته شان گشتند. بدین وسیله انجمن موبدان تهران به نمایندگی از جامعه موبدان و موبدیاران (روحانیون زرتشتی) ایران، همدردی خود را با زلزله زدگان این زلزله و همه هموطنان ابراز می دارد.

از درگاه اهورامزدای پاک خواهانیم که درگذشتگان این حادثه آمرزیده و گروسمانی نشین باشند و برای بازماندگان آنان نیز شکیبایی و بردباری را از پیشگاه یگانه پروردگار پاک خواهانیم.
از همه همکیشان و دیگر هموطنان خواهانیم که با همه امکانات و توان به یاری آسیب دیدگان بشتابند و از درد و رنج هموطنان آذری مان بکاهند.

انجمن موبدان تهران

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate