انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 ایریستنام اوروانو یزمیده یا اشه انام فروشه یو

(به روان و فروهر همه درگذشتگان پارسا درود باد)

انجمن موبدان تهران در پي باخبر شدن از درگذشت استاد پرويز شهرياري، که يكي از مفاخر علمي و فرهنگي جامعه زرتشتي و ايراني و چهره ماندگار تاریخ معاصر ایران بودند، آمرزش روان را از درگاه اهورامزدای پاک برای آن بهشتی روان آرزو مند است و برای خانواده، بستگان، جامعه زرتشتیان ایران و جهان و همچنین همه ایرانیان شکیبایی و بردباری را خواهان است.

استاد پرویز شهریاری سالیان دراز به آموزگاری و استادی علم ریاضیات مشغول بودند و صدها کتاب از ترجمه و تعلیفات ایشان برای فرزندان آینده ایران به یارگار مانده است. ایشان با کوشش خستگی ناپذیر سالیان درازیست که نشریه «چیستا» را به چاپ می رسانیدند و همچنین از مفاخر و چهره های ماندگار جامعه خوش نام زرتشتی و همچنین جامعه بزرگ علمی ایران بودند. نام و یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

از درگاه اهورامزدا آرمان داریم که بازماندگان آن شاد روان دیر زیوند، شاد زیوند، تا زیوند به کامه زیوند

گیتی شان باد به کامه تن - مینویشان باد به کامه روان

انجمن موبدان تهران

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate