انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 به خشنودی اهورا مزدا

بیست و نهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جانباختگان

با درود به فر اشوزرتشت اسپیتمان و همه‌‌ی شهدا و جانبازان و جانباختگان راه ایران زمین ، که به‌راستی به مفاهیم چکامه سرای بزرگ ایران‌زمین ، عمل کردند و موجب سرافزاری ایرانی وهمه‌ی زرتشتیان گردیدند و با سپاس از گرامی اعضای کانون دانشجویان زرتشتی و یاری‌رسانان ایشان که شاهد هستیم که باچه انرژی خستگی‌ناپذیر درشناخت و گسترش راستی و نیکی در بین جوانان زرتشتی كوشش می‌نمایند.
بیش از هزار سال پیش، روانشاد فردوسی بزرگ ، شاعر گرانمایه و ایران‌شناس بی‌نظیر ، از زبان شخصیت های اسطوره ای فرمود :

دراین خاك زرخیز ایران‌زمین / نبودند جز مردمی نیک دین

همه دینشان مردی و داد بود / وزآن کشور آزاد وآباد بود

چو مهر و وفا بود خود کیششان / گنه بود آزار کس پیششان

همه بنده ناب یزدان پاک / همه دل پر ازمهر این آب وخاک

به یزدان که این کشور آباد بود / همه جای مردان آزاد بود

بزرگی به مردی و فرهنگ بود / گدایی دراین بوم وبر ننگ بود

پدر در پدر آریایی نژاد / زپشت فریدون نیکو نهاد

در این چند روزه نیز جوانان رشید و پهلوان زرتشتی ازسراسر ایران گرامی که دراین نبرد پهلوانی و اندیشمندانه شرکت کرده‌اند، برهمگان ثابت خواهند کردکه از همه این شایستگی‌های نیاکانی برخوردارهستند و برپایه‌ی دین و فرهنگ زرتشتی عمل خواهندکرد و راستی ونیکی و داد خواهند گسترانید. 

بیست و نهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جانباختگان

از آنجا که پیام انجمن موبدان، باید پیامی فرهنگی براساس باورهای اهورایی دین زرتشتی باشد و با امید به‌اینکه گرامی کانون دانشجویان توانسته باشد که به مفاهیم پیام‌ها ی دوسال گذشته‌ی انجمن موبدان تهران:
سال 86 : به جای فرهنگ قهرمانی، فرهنگ پهلوانی بیاموزیم و بیاموزیم .
وپیام سال 87 : بیاموزیم که چگونه « تن را سالم و پرتوان » . « خرد را دانا وپویا» و «وجدان را هشیار وبیدار » نگاه داریم .
که ازروی وظیفه به جوانان وآینده سازان هازمان زرتشتی پیشنهاد کردیم ، درحد توان جامه عمل پوشانیده باشند.
پیام امسال انجمن موبدان تهران به شما فرهیختگان خردمند وباوجدان و دین یار ، و پهلوانان ورزش کار وورزش دوست اینست که : کوشش کنیم که بیش از پیش به پیام نیاکان عمل کرده:
بزرگی را به مردی وفرهنگ بدانیم همه‌ی دینمان مردانگی و داد باشد تا همواره اهورامزدای یکتا وبی‌همتا ، پشت و پناه ما و فره‌ی اشوزرتشت و روان نیاکان، شاد باشند و در زندگی به موفقیت‌ها و پیروزی‌ها‌ی بزرگ دست یابیم.
با فروتنی تمام از مسئولین کانون دانشجویان زرتشتی انتظار داریم که در راه نهادینه کردن این پیام‌های دینی و اندیشه‌‌برانگیز ، دربین بهدینان به ویژه جوانان ارجمند زرتشتی، ازهیچ کوششی دریغ ننمایند.
بیایید به این باورنیاکانی پایبند باشیم که « اگر مایه زندگی بندگی است / دوصد بار مردن به از زندگی است» .ایدون باد .

 انجمن موبدان تهران

موبد دکتراردشیرخورشیدیان

آذرایزد و امردادماه 3747 یکتایی

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2018
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate