انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
دهمین دوره انتخابات رسایت جمهوری
 
به خشنودی اهورامزدا
 
ای اهورامزدا، همانکه انسان را آفریدی، به او اراده بخشیدی، تا هر مرد و زن با اختیار کامل، راه خویش را برگزیند.
 
(گاتا ها، یسنا 31 بند 11)

همکیشان گرامی و ارجمند سراسر کشور

با درود و سپاس از همه دین باوری و دین یاوری شما

انجمن موبدان تهران از همه زرتشتیان ایران درخواست دارد که در انتخابات سراسری " مقام محترم ریاست جمهوری کشور" شرکت نموده و به هر کدام از کاندیداها که مایل هستند رای دهند.

از دیدگاه انجمن موبدان تهران که تنها ارگان رسمی و قانونی اداره کننده امور دینی جامعه زرتشتیان می باشد، همه کاندیداهای ریاست جمهوری، ارجمند بوده و همراه با تمام زرتشتیان ایران، برگزیده اکثریت ملت بزرگ و بزرگوار ایران را گرامی داشته و خواهد داشت.
 انجمن موبدان تهران
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2018
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate