انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 

دانش آموزان مدارس زرتشتی تهران نخستین روز از ماه مهر و آغاز سال تحصیلی 1391-1392 را با حضور موبدان در مدارس و پس از نیایش همگانی آغاز کردند. موبد رشید خورشیدیان - رئیس انجمن مویدان تهران - در برنامه های صبحگاهی مدارس پسرانه و موبدیار اردشیر مانکجی مانکجیان – سرپرست موبدان شاغل در تهران- به نمایندگی از گروه موبدان در مدارس دخترانه حاضر شدند و درباره ماه مهر و لزوم دانش اندوزی و پیشرفت تحصیلی به سخنرانی پرداختند. سه مدرسه پسرانه دبستان جمشید جم، راهنمایی رستم آبادیان و دبیرستان فیروز بهرام و مدارس دخترانه دبستان گیو، راهنمایی گشتاسب و دبیرستان نوشیروان، هریک با برنامه های صبحگاهی ویژه ای که برای نخستین روز مدرسه تدارک دیده بودند به دانش آموزان خوش آمد گفتند. در ادامه تصاویری از این روز را از دیدگان شما خوانندان گرامی می گذرانیم:

دبستان دخترانه گیو

------------------------------------------------------------------------------

دبستان پسرانه جمشیدجم------------------------------------------------------------------------------

راهنمایی دخترانه گشتاسب------------------------------------------------------------------------------

راهنمایی پسرانه رستم آبادیان------------------------------------------------------------------------------

دبیرستان دخترانه نوشیروان
------------------------------------------------------------------------------

دبیرستان پسرانه فیروزبهرام
 
 
 
 
 
 
تازه ترين هاي تارنگار
 
   
 
 
پربيننده ترين ها
 
   
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate