انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

این آیین از سوی انجمن موبدان تهران و با همکاری موبدان و موبدیاران تهران برپا گردید. موبدان مهربان فیروزگری، پدرام سروش پور و رامین شهزادی از حدود ساعت 4 بامداد آیین یسنا خوانی واج یشت را آغاز کردند و با آغار سپیده دم همکیشان نیز به آتشکده (آدریان) تهران آمدند و آیین گهنبار خوانی از سوی موبدان و موبدیاران به اجرا در آمد. موبدان و موبدیاران رشید خورشیدیان، اردشیر مانکجی، فرهنگ ضیاطیری، فرزاد لهراسب و اردشیر مهربانی با آغاز گاه هاون و آمدن همکیشان آیین گهنبار خوانی را برپا نمودند و درپایان باشندگان با صبحانه و لرک پذیرایی شدند.

آیین واج یشت گهنبار چهره پیته شهیم گاه از ساعاتی پیش از بامداد سه شنبه 21 شهریور ماه سال جاری برابر با روز اشتاد ایزد و شهریور ماه با باشندگی پرشور همکیشان در آتشکده (آدریان) تهران برگزار شد. 

 
 
 
 
 
 
تازه ترين هاي تارنگار
 
   
 
 
پربيننده ترين ها
 
   
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate